Biologisk nedbrytning av förnyelsebara kompositer

Biologisk nedbrytning av förnyelsebara kompositer

Målet med projektet är att utveckla nya biokompositer från bioplaster och olika sorters avfall. För närvarande producerar livsmedels- och skogsindustrin stora mängder av olika sorters avfall. Ett exempel på en viktigt restprodukt är lignin, en biprodukt som tillverkas i stor skala inom pappersindustrin. Ett annat exempel är skaldjursindustrin, som ger stora mängder avfall som inte har någon kommersiell användning.