Brott, fysisk miljö och hållbara städer: Fördjupade analyser av mikroplatsens betydelse för vissa kortbedrägerier

Brott, fysisk miljö och hållbara städer: Fördjupade analyser av mikroplatsens betydelse för vissa kortbedrägerier

I projektet studeras bedrägerier kopplade till nöjeskvarteren runt Andra Långgatan i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Bedrägerisektionen vid Polisregion Väst.