CLOSeD

Circular clothing dichotomies in global-local supply chain dispersion

CLOSeD

Klädindustrin är en av de branscher i världen som står för mest utsläpp och kommer på fjärde plats av de branscher som i EU står för störst miljömässig påverkan. Under 2019 identifierade dock Europeiska miljöbyrån textiler som en prioriterad produktkategori inom cirkulär ekonomi, när de uttalade att de under de kommande åren till 2025 såg ett växande cirkulärt system framför sig, med fokus på en hållbar användning av resurser.

Sådana cirkulära system verkar vanligtvis i komplexa, globalt spridda varukedjor, där modeföretag och välgörenhetsorganisationer är de största insamlarna (i ekonomier i väst).  Detta skapar flera avvägningar mellan att uppnå effektivitet i att främja global handel av begagnade kläder i relation till att uppnå effektivitet för högre värde i regionala system. Den här utmaningen är bakgrunden till CLOSeD. 

Projektet förväntas:

  • skapa kunskap och ge underlag för utveckling av nya modeller för cirkulära distributionskedjor som skulle kunna minska klädindustrins miljöpåverkan och samtidigt skapa hållbart värde. Skapa en plattform för att dela kunskap och lärande mellan de många olika intressenter inom klädindustrin som är involverade i projektet.
  • möjliggöra systemiska uppskalade lösningar som kan mildra utmaningar som låg andel insamlade begagnade kläder, låg fraktion av återanvändbara kläder och låg kvalitet/värde på återvunna kläder.
  • möjliggöra duplicering eller replikering av de föreslagna lösningarna i liknande eller mindre komplexa industrier med liknande utmaningar och format (t.ex. skor, läder) för värdekedjor.

På lång sikt kommer CLOSeD att bidra till miljön och samhället i enlighet med de globala hållbarhetsmålen 8, 9 och 12 genom att:

  • underlätta mer återanvändning, återvinning och ett ökat värde i gränsöverskridande cirkulära leveranskedjor genom att skapa en kunskapsbaserad plattform,
  • stödja och främja högre ekonomisk produktivitet bland aktörer, exempelvis inom sortering/återvinning hos små och medelstora företag som är involverade i cirkulär klädekonomi, och
  • underlätta internationell handel i cirkulära försörjningskedjor för att skapa arbetstillfällen, integrera nyanlända, till exempel flyktingar