Consumer Logistics

Consumer Logistics

I projektet studerade bl.a. forskare från Högskola i Borås, Centrum för konsumtionsvetenskap och forskare från Frankrike hur konsumenter transporterar hem sina vardagsinköp från affären. I det här projektet är det konsumenter som går, cyklar eller åker kollektivt som är i fokus. Hur fraktar konsumenter hem sina inköp? Vilka olika typer av väskor, kassar och vagnar används? Frågan om vardagskonsumtion och konsumtionsbeteende är central för att förstå möjligheter med hållbara städer och hållbarhet i vardagen. Barnfamiljer och äldre är i fokus för studien. I projektet ingår också att involvera människor som i sitt arbete påverkar stadsutvecklingen exempelvis stadsplanerare, ansvariga för köpcentrum och kollektivtrafikansvariga. Forskningsprojektet ingick i URBAN-NET inom EU:s 7:e ramprogram och administrerades av forskningsrådet Formas.

Publikationer i urval:
Brembeck, H. ; Hansson, N. ; Lalanne, M. et al. (2015). Life phases, mobility and consumption. An ethnography of shopping routes. : Ashgate. ISBN/ISSN: 978-1-4724-4532-2.
Hansson, N. (2015). “Mobility-things” and consumption: conceptualizing differently mobile families on the move with recent purchases in urban space. Consumption, markets & culture. 18 (1) s. 72-91.
Brembeck, H. ; Hansson, N. (2013). Biking consumers: bags, bikes and sustainability, International Society for Ethnology and Folklore, SIEF, Conference, Tartu 30 June – 4 July 2013.
Hansson, N. (2013). Konsumenter som bär. Bärkraftigt och bärbart eller (o)hållbart. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift. 22 (3-4) s. 46-53.
Hansson, N. ; Brembeck, H. (2012). Consumover Citizens and Sustainability Discourse: Practicing Consumer Agency through Moving with Commodities. Research in Consumer Behavior. 14 s. 255-276.
Hansson, N. ; Brembeck, H. (2012). Consumover citizens and sustainability directives: views ‘from outside’ and “from within” consumers’ own logistics, Making Sense of Consumption, 2nd Nordic Conference on Consumer Research, May 30 - June 1, 2012 Gothenburg, Sweden.