Digitala böcker - folkbibliotekens position och roll i det digitala medielandskapet

Digitala böcker - folkbibliotekens position och roll i det digitala medielandskapet

Genom att låna ut digitala böcker är folkbibliotek en aktör i spårning och insamling av data för olika syften. Den teknologiska utvecklingen har inneburit en ökad komplexitet och sårbarhet med hänsyn till biblioteksanvändares integritet.  Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för folkbibliotekets position och roll när det gäller att tillgängliggöra digitala böcker.