Ekoteologi och miljöetik i religionsundervisningen

Ekoteologi och miljöetik i religionsundervisningen

Detta projekt utforskar religiösa rörelser som arbetar med och driver miljöetiska initiativ. Det fokuserar även på samtida centrala judiska, kristna och muslimska ekoteologer och deras sökande efter en religiös grund för en hållbar framtid.

År 2015 publicerade den katolske påven Fransiskus en miljöencyklika som därefter har kommit att spridas och läses långt utanför den religiösa sfären. Teologiska engagemang för hållbarhet blev då även ett medialt tema. Miljöfrågor har allt mer hamnat i centrum för Västvärldens utbildningar, men är oftast sammanlänkad med naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna. Mer sällan är den associerad till religionsundervisning och ekoteologi. Likväl, i samtida judiska, kristna och muslimska ungdomsgrupper har miljöfrågor blivit till kärnfrågor. Ekoteologiska perspektiv har något vitalt och relevant att bidra med till dagens religionsundervisning.

Publikationer