Viktor Aldrin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4368

Mobilnummer: 0790-984990

E-post: viktor.aldrin@hb.se

Rumsnummer: B513

Signatur: VIAL

FM (2004), FM (2012), Teol.dr. (2010), Excellent lärare ETP (2015), Docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsdidaktik (2018).

Jag är sedan 2016 universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik med ett särskilt fokus på religionsdidaktik. År 2010 disputerade jag vid Göteborgs universitet med avhandlingen "Prayer in Peasant Communities: A Contrast of Ideals and Practices" (publicerad på Mellen Press, 2011) och har tidigare verkat vid Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, samt vid gymnasier i Halmstad, Lund och Helsingborg. Därutöver har jag varit gästforskare vid Cambridge University, Helsingfors universitet och Lunds universitet. Jag har även en lärarlegitimation för grundskolans år 3–9 samt gymnasiet i ämnena religionskunskap, historia och pedagogik.

Min forskning rör sig inom dels teologi dels pedagogik. Dessa två ämnen har en lång historia tillsammans, men har på senare tid ofta glidit isär. Som verksam forskare i båda vetenskapsfälten teologi och pedagogik, har jag valt att låta fälten samspela och bidra med något nytt, både inom teologin och pedagogiken. Den forskning som jag bedriver är oftast fokuserad på systemnivå och på antingen skolutbildning eller högre utbildning

Pedagogiska perspektiv på teologi
Hur och på vilka sätt används pedagogik inom teologin? Hur arbetar man i kyrkan med att utbilda och fortbilda sin personal? Hur lär prästen sin församling om kristen tro, och hur lär församlingen prästen om tro? Denna typ av frågor ligger till grund i min forskning om pedagogiska perspektiv på teologi. Utgångspunkten är en kyrkovetenskaplig plattform som belyses med hjälp av pedagogiska perspektiv.

Teologiska perspektiv på pedagogik
Hur kan utbildning i ett postsekulärt samhälle breddas och fördjupas med hjälp av livsåskådningar? Hur går det att hitta hopp för framtiden i utbildning med hjälp av religiösa perspektiv? Hur kan teologisk forskning om interreligiös dialog och etik bidra till ett mångkulturellt universitet? Frågor av denna karaktär är i fokus i min forskning om teologiska perspektiv på pedagogik. Utgångspunkten är en teologisk ansats som bidrag till pedagogisk forskning.

Besök min webbsida. (Extern länk)

Uppdrag

Nuvarande uppdrag
Ledamot i det vetenskapliga rådet för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås

Ledamot i högskolestyrelsen som lärarrepresentant 2017-2020.

Ämnesexpert för Nationalencyklopedin, ansvarig för området kristendom.

Tidigare uppdrag
Extern utredare av Svenska kyrkans utbildningsinstitut och dess undervisning i själavård (2015).

Uppdrag från Skolverket att handleda Studie- och yrkesvägledare i fortbildning (pilotprojekt där Högskolan i Halmstad var med), Högskolan i Halmstad (2015).

Redaktionssekreterare för RIPS – Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet (2011–2012).

Teknisk redaktionssekreterare för Kyrkohistorisk årsskrift (2004–2009).

Gästforskare

Goethe Universität Frankfurt, Evangelische Fachbereich Theologie (maj-juni 2018)

Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap (2015–2016)

Cambridge University, Faculty of Divinity (2008)

Helsingfors universititet, Teologiska fakulteten och Finska litteratursällskapet (2007)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Prayer in Peasant Communities: A Contrast of Ideals and Practices