Viktor Aldrin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4368

E-post: viktor.aldrin@hb.se

Rumsnummer: B513

Signatur: VIAL

FM (2004), FM (2012), Teol.dr. (2010), Lärarlegitimation (2014), Excellent lärare ETP (2015), Docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsdidaktik (2018).

Jag är sedan 2016 universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik med ett särskilt fokus på religionsdidaktik. Tillsammans med Ola Svensson leder jag forskargruppen SONOMA – Ämnesdidaktiska forskargruppen för SO, NO och matematik, etablerad 2021.

I min forskning undersöker jag samhälle och utbildning utifrån religionsdidaktiska perspektiv – många gånger med ett fokus på minoritets- och majoritetsfrågor. Min docentmonografi handlade om skolavslutningar i kyrkan. Därutöver forskar jag även om utbildningspraktiker i högre utbildning med hjälp av etiska teorier. Jag har ett pragmatiskt förhållningssätt till metoder och brukar ofta låta flera olika metoder samverka i en undersökning, så kallad multi methods research (MMR). Det kan handla om allt ifrån kvalitativa metoder såsom textanalys, bildanalys, policyanalys, aktionsforskning och praktikanalys till kvantitativa enkäter och andra statistiska sammanställningar.

Genom åren har jag varit en efterfrågad sakkunnig granskare av pedagogisk skicklighet vid meriteringar, men även programgranskningar. Likaså är jag ofta förekommande i media som expert i olika frågor som rör religion i samhälle och skola.

År 2010 disputerade jag vid Göteborgs universitet och har tidigare verkat vid Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, samt vid gymnasier i Halmstad, Lund och Helsingborg. Därutöver har jag varit gästforskare vid Cambridge University, Helsingfors universitet och Lunds universitet. Jag har en lärarlegitimation för grundskolans år 3–9 samt gymnasiet i ämnena religionskunskap, historia och pedagogik.

Besök min webbsida. (Extern länk)

Uppdrag

Nuvarande uppdrag

 • Ledamot i styrelsen Nationellt forum för religionsdidaktisk/religionspedagogisk forskning i Sverige
 • Forskargruppsledare för SONOMA – Ämnesdidaktiska forskargruppen för SO, NO och matematik (2021–). Ledarskapet delas med doc. Ola Svensson.
 • Ordförande i forskningsetiska utskottet, Högskolan i Borås (2022–2024).
 • Ordförande i utskottet för utbildningar inom pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås (2022–2024).
 • Member of the book review board for International Journal of Practical Theology (IJPT), (2022–).
 • Member of International Academy of Practical Theology (IAPT) (2019–).
 • Member International Seminar of Religious Education and Values (ISREV) (2021–).
 • Ledamot i docent- och professorsgruppen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås (2018–).

Tidigare uppdrag

 • Extern granskare för programutvärdering Enskilda högskolan Stockholm (2021).
 • Forskargruppsledare för BARN-seminariet, Högskolan i Borås (2019–2020). 2019 delade jag ansvaret tillsammans med prof. Disa Bergnehr, därefter på egen hand.
 • Ledamot i det vetenskapliga rådet för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås (2017–2018)
 • Ledamot i högskolestyrelsen som lärarrepresentant (2017–2020).
 • Ämnesexpert för Nationalencyklopedin, ansvarig för området kristendom (2013–2016).
 • Extern utredare av Svenska kyrkans utbildningsinstitut och dess undervisning i själavård (2015).
 • Uppdrag från Skolverket att handleda Studie- och yrkesvägledare i fortbildning (pilotprojekt där Högskolan i Halmstad var med), Högskolan i Halmstad (2015).
 • Redaktionssekreterare för RIPS – Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet (2011–2012).
 • Teknisk redaktionssekreterare för Kyrkohistorisk årsskrift (2004–2009).

Gästforskare

 • Münster Universität, Evangelisch-Theologische Fakultät (juni-juli 2024)
 • Goethe Universität Frankfurt, Evangelische Fachbereich Theologie (maj-juni 2018)
 • Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap (2015–2016)
 • Cambridge University, Faculty of Divinity (2008)
 • Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten och Finska litteratursällskapet (2007)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Prayer in Peasant Communities: A Contrast of Ideals and Practices

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper