Etanolframställning av cellulosamaterial med inkapslad och flockulerad jäst

Etanolframställning av cellulosamaterial med inkapslad och flockulerad jäst

Inkapsling och flockulering av jäst förbättrar de viktigaste faktorerna under jäsningen av lignocellulosahydrolysat: etanolutbyte, produktionshastighet och sockeromsättning. Projektet syftar till att ytterligare förbättra egenskaperna i inkapslade och flockulerande jästsystem, och till att möjliggöra överföringen av laboratorieresultat till den industriella miljön genom att:

  • förbättra inkapslingsmetodiken så att långsiktig, robust jäsning av hydrolysat kan genomföras till lägsta kostnad
  • förtydliga de cellulära mekanismer som är ansvariga för den förbättrade toleransen, utbytet, produktionshasigheten och sockeromsättningen, genom en detaljerad fysiologisk studie av inkapslad och flockulerande jäst.
  • simulera hela processen, optimera den avseende energibehovet, samt genomföra en ekonomisk analys.

Slutrapport

Se även " Makroinkapsling av celler för effektiva bioprocesser".