Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Evidensbaserad design i högteknologiska vårdmiljöer - en framtida utmaning

Ett speciellt patientrum på intensivvårdsavdelningen Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås är renoverat och inrett enligt forskningsbaserade principer vad gäller ljus- ljudmiljö samt interiörer. Ett ordinärt patientrum fungerar som jämförelse. Primärt studeras effekterna för patienterna och här utgör äldre en särskild studiegrupp. Effekter för närstående och personal inkluderas också.

Projektet är ett samarbete mellan forskare verksamma vid Högskolan i Borås (inom vård och Smart Textiles), Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Chalmers och Södra Älvsborgs Sjukhus. Flera företag inom hälso- och sjukvårdsområdet är samarbetspartners och har bidragit med innovativa produkter. Frågeformulär, mätinstrument och intervjuer används för att samla information.

Det planeras många ny- och ombyggnationer inom vården de närmaste åren, här är Nya Karolinska ett aktuellt exempel. Det aktuella forskningsprojektet riktas mot att främja innovationer, påverka utformningen av nya vårdbyggnader och vårdrum i rätt riktning samt bidra till fler socialt hållbara och helande miljöer. Projektet fokuserar också på ekonomisk hållbarhet, dvs. om och hur den fysiska miljön påverkar vårdtid och återhämtning både i ett kortare och längre perspektiv. Det är ett samverkansprojekt mellan olika forskare från olika vetenskapliga områden och lärosäten, klinisk verksamhet och företag. Tre vetenskapliga artiklar är i dagsläget publicerade och projektet är presenterat vid ett flertal konferenser.