Förebyggande av multiresistenta bakterier genom nanopartikel-enzymtryckta medicinska textilier

Förebyggande av multiresistenta bakterier genom nanopartikel-enzymtryckta medicinska textilier

Ett antal miljövänliga och hållbara material och produktionsmetoder kommer att användas. Framgången för projektet ska säkerställa Sjuhärads ledande forskning, främja företag och skapa en tryggare folkhälsomiljö.