Tuser Biswas

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4148

E-post: tuser.biswas@hb.se

Rumsnummer: U420B

Signatur: TUBI

Mitt arbete omfattar forskning och undervisning inom området textilteknologi. Min nuvarande forskning handlar om resurseffektiv inkjet printing av funktionsmaterial på olika textila ytor för avancerade applikationer. Jag är också involverad i att undervisa i kurser relaterade till Produktutveckling, Smart Textiles, Textilkemi och våtbearbetning (Dyeing & Finishing) och Circular textiles.

Jag har kandidat- och masterexamen i textilteknologi och teknik. Efter avslutade kandidatstudier arbetade jag i cirka fem år inom textilindustrin med forskning, produktutveckling, produktion på fabriksnivå och varuhandelsrelaterade uppgifter. Innan min nuvarande anställning var jag involverad i flera forskningsprojekt finansierade av Svenska Cellulosa AB (SCA), Vinnova (I-Tex) och EU (DESTEX). Mitt tidigare arbete har bidragit till flera anslag och utmärkelser såsom Svenska Institutets studiestipendium, pris för bästa examensarbete (Bo Rydin Foundation), och Global Swede award (Utrikesdepartementet).

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Enzyme Printed Fabrics: Bio‐functionalisation of Synthetic Textiles by Digital Inkjet Printing (2022)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper