Tuser Biswas

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4148

E-post: tuser.biswas@hb.se

Rumsnummer: S434

Signatur: TUBI