Sara Harper

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4397

Mobilnummer:

E-post: sara.harper@hb.se

Rumsnummer: U340

Signatur: SAHA

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper