Hållbart ledarskapande: Värdebaserat ledarskap inom välfärden, ”Chefsröran II”

Hållbart ledarskapande: Värdebaserat ledarskap inom välfärden, ”Chefsröran II”

Syftet är att beskriva chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva och stärka ett värdebaserat ledarskap i välfärdsområdet. Projektet bygger på den tidigare studie som genomförts inom äldreområdet (Chefsröran I) och projektet avser att göra en replik på den studien inom andra områden för jämförelser av ledarskapandets förutsättningar inom olika områden.


Publikationer

Wolmesjö, M. (Red.) (2019) Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorgen. Lund: Studentlitteratur.