Kolavskiljning från syngas till enkelt protein för användning som ingrediens i fiskfoder

Kolavskiljning från syngas till enkelt protein för användning som ingrediens i fiskfoder

Projektledare

Gang Xin, WAI Environmental Solutions AS

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner