Lika och nära vård samt professionellt stöd till barn och unga som lever med hemventilator behandling

Lika och nära vård samt professionellt stöd till barn och unga som lever med hemventilator behandling

Projektet syftar till att undersöka möjligheter för lika och nära vård samt stöd från professionell hälso- och sjukvård till unga/barn som lever med ventilatorbehandling hemma.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet via forskarskolan SHIFT CARE

Läs mer om forskarskolan SHIFT CARE