Gör skillnad för planeten – delta i vår studie om matavfall!

Information för deltagare i studien om matavfall

Maten vi slösar – en global utmaning

Matproduktion är en av de mest resurskrävande aktiviteterna på vår planet. När vi slänger mat, kastar vi inte bara bort maten, utan även värdefulla resurser och skapar onödiga utsläpp som påverkar vår miljö. I Sverige slängs mer mat i våra hushåll än någon annanstans i världen. Otroligt nog kan detta uppgå till 133 kg per person varje år.

Högskolan i Borås inleder nu en banbrytande studie för att fördjupa vår förståelse kring matavfall – vad det är och hur mycket som slängs. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla effektiva strategier som minskar matavfallet och därmed minskar negativa påverkningar på matproduktionen, klimatet, miljön och våra ekosystem.

Bli en hållbarhetskämpe med oss

I vår studie kommer vi att använda avancerade "smart tunnor," som placeras i ditt hushåll. Dessa tunnor ger oss detaljerad information om mängden och typen av matavfall som genereras inom ditt hushåll. Tunnan mäter vikten av det kastade avfallet och aktiverar samtidigt kameraövervakning för att dokumentera avfallstyperna. Genom denna data kommer vi att utveckla skräddarsydda strategier för att minska matslöseriet.

Ditt deltagande gör skillnad

Denna studie är din möjlighet att vara en del av en hållbar framtid. Genom att delta inte bara bidrar du till att rädda vår planet, utan får även praktiska råd om hur du kan minska din egna matsvinn och leva mer miljövänligt. Låt oss tillsammans arbeta mot en bättre morgondag för oss själva och våra kommande generationer. Anslut dig till oss och låt oss göra en verklig skillnad tillsammans!

Läs mer om forskningsprojektet Living lab – minskning av matsvinn i hushåll med hjälp av smarta kärl

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Innan du bestämmer dig för att delta eller inte är det viktigt att du förstår varför forskningen görs och vad den kommer att innebära. Ta din tid att läsa informationen noggrant. Prata gärna med andra om studien om du vill. Kontakta oss om det är något som inte är klart eller om du vill ha mer information.

Läs informationen om studien innan du bestämmer dig för om du vill delta

Samtycke till behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av de medarbetare på Högskolan i Borås som ansvarar för forskningsstudien.

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas när de inte anses nödvändiga längre.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har: www.hb.se/dataskydd