Information för deltagare i studien om matavfall

Innan du bestämmer dig för att delta eller inte är det viktigt att du förstår varför forskningen görs och vad den kommer att innebära. Ta din tid att läsa följande information noggrant. Prata med andra om studien om du vill. Kontakta oss om det är något som inte är klart eller om du vill ha mer information. Ta dig gärna tid att fundera över om du vill delta eller inte.

Gå till formuläret för att anmäla ditt intresse att delta i studien

Vad är syftet med studien?

Avfallshanteringssystem bör utformas och utvecklas så att människor enkelt kan förstå hur man sorterar sitt hushållsavfall. Av den anledningen bedriver vi på Högskolan i Borås forskning för att förstå och minska matsvinn i svenska hushåll. Ditt deltagande är frivilligt och viktigt i vårt arbete att minimera matsvinn och förbättra livsmedelssäkerheten.

Varför skulle jag vilja delta?

Vi frågar dig om du vill delta eftersom vi tycker att dina insikter om matavfall är värdefulla. Du hjälper oss också att se hur mycket mat som verkligen slängs. Dessutom gör ditt deltagande vår forskning meningsfull och viktig.

Vad händer om jag väljer att delta?

Du är välkommen att ställa eventuella frågor du har innan du bestämmer dig för att delta. Vi kontaktar de hushåll som anmält sitt intresse och som har valts ut till studien, så att vi kan diskutera lämplig tid och datum då vi kan komma förbi ert hem och se var vi kan placera vårt smarta matavfallskärl som kommer att analysera matsvinnet i ert hushåll.

Vad kommer att hända med resultaten från studien?

Personuppgifter och intervjuer lagras och hanteras på ett säkert sätt. Uppgifterna skyddas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Alla data kommer att avidentifieras så att individer inte kan spåras till sina hushåll. Dina svar och resultat kommer att lagras i tio år på Högskolan i Borås för att möjliggöra kvalitetskontroll av projektet. Ingen information eller kommentarer kommer att vara spårbara till en enskild individ när resultaten presenteras.

Måste jag delta?

Nej, det är upp till dig att bestämma om du vill delta eller inte. Om du väljer att delta kommer du att bli ombedd att underteckna ett samtycke. Om du väljer att delta är du fortfarande fri att avbryta när som helst och utan att ange någon anledning. Att välja att inte delta eller att avbryta deltagandet i studien kommer inte att ha några konsekvenser eller påverka dig negativt. Om du känner dig obekväm inför att matavfallskärlet har en kamera för att fotografera och analysera maten som ni slänger så har du all rätt att avbryta utan att behöva ange någon anledning.

Vem organiserar studien?

Studien organiseras av forskare på Högskolan i Borås. Personen som ni kommer att ha kontakt med angående de smarta matavfallskärlen heter Samira Syed, doktorand inom Resursåtervinning. Projektet leds av Kamran Rousta, docent, vid Högskolan i Borås.

Frågor eller klagomål?

Om du har några frågor eller önskar delta, vänligen kontakta: Samira Syed, doktorand i Resursåtervinning

Om du önskar ställa frågor om studien eller lämna klagomål, vänligen kontakta: Kamran Rousta, docent i Resursåtervinning

Institutionen för Resursåtervinning och Samhällsbyggnad