Minska matsvinnet på brasilianska gatumarknader

Minska matsvinnet på brasilianska gatumarknader

Syftet är att använda tidigare utvecklat projektutbildningsmaterial för att utbilda lokala team bestående av specialister på hantering av fast avfall, offentliganställda och universitet flera regioner. Att utveckla och säkerställa tidigare resultat samt göra LCA på identifierade sk. Hotspots, analysera orsaker till uppkomst av matavfall, designa och utveckla åtgärdsmetoder samt att implementera och utvärdera dessa metoder.