Zisen Liu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: zisen.liu@hb.se Rumsnummer: D502 Signatur: ZILI