Zisen Liu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: zisen.liu@hb.se

Rumsnummer: E428

Signatur: ZILI