Zisen Liu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4134

E-post: zisen.liu@hb.se

Rumsnummer: D502

Signatur: ZILI