Problem i samband med köp

Problem i samband med köp

Kartläggning av hur konsumenter agerar då det uppstår problem och tvister i samband med köp, var de söker information och var konsumenter vänder sig för att få hjälp. Studien är baserad på en webbundersökning.