Sina Seipel

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4191

E-post: sina.seipel@hb.se

Rumsnummer: S459

Signatur: SISE

Jag arbetar som universitetsadjunkt i textil teknik med fokus på färgning och beredning av textilier. Min forskning fokuserar på resurseffektiva processer för att utveckla textila material för funktionella och smarta användningar. Jag doktorerade inom ämnet i april 2020 med avhandlingen Ink Jetting of Photochromic Ink – Towards the Design of a Smart Textile Sensor.

För närvarande ingår jag i forskningsprojektet SusdigiTex – Utveckling av en digital tryckprocess med hållbara inks för funktionella kläder.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Ink Jetting of Photochromic Ink – Towards the Design of a Smart Textile Sensor

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper