SOFTWEAR

SOFT actuators for Wearables, Exoskeletons, and Augmenting Robotics

Softwear

Det primära syftet med SOFTWEAR är att utbilda nästa generations europeiska forskare inom det multidisciplinära fältet mjuka aktuatorer utgör. Aktuatorer är material och komponenter som förmår utöva kraft på sin omgivning, kan förändra sin form eller kan ändra sin styvhet. De aktuatorer som utvecklas i SOFTWEAR har alla ett större eller mindre textilt inslag och är avsedda för integration i bärbara och förstärkande textilier. Detta sker genom att kombinera ämnena kemi, fysik, mekanik, elektronik, textilteknik, design, människa-maskin interaktion och etik på ett tvärvetenskapligt sätt, samtidigt som doktoranderna får grundläggande färdigheter inom produktutveckling, hållbarhet, immateriella rättigheter och industriellt förverkligande, vilket ger ett unikt mervärde till deras kommande karriärer.
SOFTWEAR är ett europeisk samarbete med ledande universitet och företag.

Doktorandstudierna kommer bedrivas, inte bara vid sitt hemmauniversitet utan också genom fördjupning hos andra av de deltagande akademiska parterna (så kallade secondments) och i tillämpade projekt hos industripartner. SOFTWEAR kommer på så sätt att förse Europa med högutbildade forskare inom det framväxande området för bärbar teknologi, med fokus på att integrera aktuering. Detta kommer att placera Europa i en världsledande position inom detta område och kommer att förse europeiska företag med en mycket kvalificerad arbetskraft inom mjuka aktuatorer och avancerade smarta textilier.

I projektet samarbetar jämte Högskolan i Borås genom Textilhögskolan, Cergy Paris Université, Danmarks Tekniske Universitet, Johannes Kepler Universitat Linz, Technische Universitaet Dresden, Ecole Nationale Supérieure des Arts Decoratifs Paris, Universiteit Twente,  EPFL och University of Florence med Linköpings universitet som samordnare. Som associerade partner fungerar University of Wollongong Australien, University of Yamanashi Japan, Shibaura Institute of Technology Japan och  Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives CEA Frankrike.

Länk till Softwear

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner