Razieh Hashemi Sanatgar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4383 E-post: razieh.hashemi_sanatgar@hb.se Rumsnummer: S460 Signatur: RASA
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper