Razieh Hashemi Sanatgar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4383

Mobilnummer: 0790-980899

E-post: razieh.hashemi_sanatgar@hb.se

Rumsnummer: S460

Signatur: RASA

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper