Vårdande som kan stärka och stödja hälsoprocesser hos unga vuxna med existentiell oro

Vårdande som kan stärka och stödja hälsoprocesser hos unga vuxna med existentiell oro

Projektets syfte är inledningsvis att studera och beskriva vårdande samtal vid existentiell oro och psykisk ohälsa, ur ett brett perspektiv, inom olika vårddiscipliner. Vidare är syftet att undersöka om vårdande och lärande samtal med livsvärlden som grund kan stödja och stärka förmågan till egen växt och utveckling hos individer med psykisk ohälsa. Projektet syftar också till att beskriva hur vårdare tillägnar sig kompetenshöjande utbildning i vårdande och lärande samtal samt deras erfarenheter av att arbeta med dessa samtal, vidare syftar projektet till att skapa kunskap om villkoren för vårdande och lärande samtal inom vårdande vård. 

Projektet genomförs inom forskarsområdet Människan i Vården. Tidigare livsvärldsdidaktisk forskning om lärande och reflektion ligger till grund för projektet samt vårdvetenskaplig forskning inom skilda områden som behandlar existentiell oro och psykisk ohälsa.

Projektplan i sin helhet (pdf).