Veljekset Keskinen

Veljekset Keskinen

En studie av Veljekset Keskinen – Finlands mest besökta shoppingdestination. I maj 2012 var fyra forskare från Högskolan i Borås och en forskare från Handelshögskolan i Göteborg inbjudna av Svenska handelshögskolan i Vasa (Hanken) och Vasa universitet i Finland för att under två dagar studera Veljekset Keskinen, Finlands näst största varuhus beläget i Tuuri i Österbotten i Finland. Företaget var från början en ”bybutik”, d.v.s. lanthandel, men har över tid utvecklats till varuhus, hotell, livsmedelsbutik, trädgårdsbutik, restauranger, bensinstation och camping som attraherar kunder från hela Finland, men även internationella besökare. Lokaliseringen på landsbygden samt att det är en betydande shopping- och turistattraktion som även blivit TV-serie, Tuuri reality show, gör att det är lätt att dra paralleller till Gekås Ullared. Resultatet från besöket presenterades i en antologi med olika kapitel skrivna av svenska och finska forskare. Kapitlen har olika perspektiv, teorier, metoder och reflektioner från besöket. Kapitel ett handlar om att attrahera shoppingturister genom upplevelser. Veljekset Keskinen är inte enbart ett varuhus som säljer fysiska produkter utan en turistdestination som erbjuder en kombination av olika upplevelser. Kapitel två handlar om bybutiken som gåva för bygden och turistattraktion. Besökarna möter idag både den traditionella bybutiken och det moderna varuhuset. Kapitel tre handlar om hur detaljhandelsföretaget Veljekset Keskinen är fullt av kontrastmarknadsföring i tre dimensioner: tradition och nytt, skala och storlek samt House of brands kontra Branded house. Kapitel fyra handlar om olika aspekter av tid och rytm på Veljekset Keskinen: synkronisering av tid och rum, tidslinjer, varornas tidsindelning, säsonger och framtiden. Kapitel fem handlar om negativa kundbeteenden på Veljekset Keskinen och beskriver hur kunder bär sig illa åt, möjliga orsaker till varför kunder bär sig illa åt och hur personalen hanterar situationer där kunder bär sig illa åt. Kapitel sex handlar om att attrahera shoppingturister med hjälp av sociala medier och belyser hur Veljekset Keskinen använder webb och sociala medier för att bygga sitt varumärke.

Finansiär

Högskolan i Borås
Svenska handelshögskolan i Vasa (Hanken) och Vasa universitet i Finland