Vetenskaplig utrustning - Moisture Management Tester

Vetenskaplig utrustning - Moisture Management Tester

Komfortegenskaper är en av de viktiga egenskaperna förutom fysiska egenskaper. Termiska och fuktstyrande egenskaper bestäms av textiliernas totala komfort. Fukttransportförmågan hos textilier kan mätas med hjälp av WickView.

Detta instrument kommer att ge möjlighet för olika pågående projekt på Högskolan i Borås att utvärdera sina utvecklade textilier vad gäller fukthantering. Ett av dessa projekt är Utveckling av tredimensionella multilagertextilier för trycksårsprevention och inkontinensapplikationer som kan dra stor nytta av detta instrument. WickView underlättar arbetet för forskare att bedöma deras utvecklade Spacerpad i olika steg.