Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Tid: Onsdag 6 juli 2016, kl.15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

För att i framtiden säkra en hållbar digital handel krävs satsningar i form av forskning i de tekniska systemen men också innovationer som utgår från verkliga problem och som gör nytta direkt, det kan handla om affärsutveckling och att skapa nya affärsmodeller. Handeln har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Idag är handeln den i särklass största privata arbetsgivarsektorn i vårt land och en viktig pusselbit i byggandet av framtidens samhälle med förtätade stadskärnor och ökad urbanisering. Utvecklingen har gått fort framåt och många företag har vunnit mycket på det, men nu är behovet av större investeringar stort. Handeln är ett område som står inför omvälvande förändringar: Digitaliseringen i samhället påverkar handelsnäringen på ett dramatiskt sätt. Hur skapar vi ett handelslandskap utifrån den ständigt uppkopplade konsumenten? Och hur påverkar det förutsättningarna för verksamheterna i sektorn?

I regeringens nyindustrialiseringsstrategi är digitalisering ett av fyra fokusmoment vars handlingsplaner kan kopplas till höstens innovationsproposition. I denna bör en större satsning på forskning om digitalisering med koppling till den digitala handeln finnas med. Hur ser regeringen på frågan och vilka är åtgärderna framöver? När kommer vi att få se större satsningar inom den digitala handeln och kan vi förvänta oss tydligt avsatta resurser till området?

Högskolan i Borås, Borås stad och Västsvenska handelskammaren bjuder in till ett seminarium för att diskutera handelns speciella förutsättningar och visa att handeln är en del av den växande tjänstenäringen. I anslutning till seminariet kan du mingla och testa morgondagens köpupplevelse i vårt handelslabb, med bl.a. VR-teknik.

Medverkande:

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet

Mattias Jonsson, ledamot Näringsutskottet Socialdemokraterna

Anita Radon, universitetslektor vid Högskolan i Borås och forskare vid Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR)

Anders Halvarsson, styrelseordförande i Ellos Group och tidigare vd och grundare av NetOnNet

Malin Hultqvist Claesson, vd Stayhard, e-handelsföretag med inriktning mot herrmode

Moderator:

Johan Trouvé , vd Västsvenska Handelskammaren