Almedalen 2016

Profilerade lärosäten = högre kvalitet?

Söndag 3 juli 2016, kl. 15:00-16:00

I debatten om den högre utbildningens och forskningens kvalitet och effektivitet talas ofta om vikten av profilering. Men hur profilerat är egentligen det så kallade högskolelandskapet idag? Och är profilering enbart av godo?

Läs mer om seminariet "Profilerade lärosäten = högre kvalitet?

 

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Måndag 4 juli 2016, kl. 10:30-11:30

Reduce, reuse, remake och recycle är nyckelfaktorer som vi inte längre kan bortse från om vi vill skapa ett mer hållbart samhälle. Tillsammans står de för ett helt nytt paradigm som inte bara är branschöverskridande utan också omkullkastar gamla affärsmodeller och öppnar upp för nya.

Läs mer om "Re: en ny samhällssektor att räkna med?"

Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?

Måndag 4 juli 2016, kl. 12:00-13:00

Digitalisering är en transformerande kraft som påverkar alla samhällssektorer: industri, transportsektor, massmedia, skola, sjukvård och handel, för att nämna några. Företeelser relaterade till digitalisering blir dock alltmer komplexa och det räcker inte att beforska dessa enbart utifrån ett snävt tekniskt perspektiv. Flera vetenskapliga discipliner behöver samverka för att studera digitaliseringens påverkan på samhället, dess utmaningar och möjligheter. Men hur går vi tillväga för att samordna forskningen på området?

Läs mer om "Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?

 

 

Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?

Tisdag 5 juli 2016, kl. 9:00-10:00

Nya ledarskapsstudier visar att det saknas förutsättningar för chefer att leda hållbart. Samtidigt ställer Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö ökade kunskapskrav på chefer. Ekvationen går inte ihop och något behöver göras, men vad?

Läs mer om "Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?"

 

Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Onsdag 6 juli 2016, kl.15:00-16:00

För att säkra en hållbar digital handel krävs forskningssatsningar i tekniska system men också innovationer som utgår från verkliga problem. Utvecklingen går fort och investeringsbehov ett måste. I regeringens nya industrialiseringsstrategi är digitalisering ett fokusmoment. Hur ser regeringen på frågan?

Läs mer om "Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?"

Science Battle

Torsdag 7 juli 2016, kl. 18:00-18.45

Var med och avgör när fem forskare från Västsverige gör upp i ett Science Battle där publiken bestämmer vem som är bäst på att presentera sin forskning. På fem minuter ska forskarna från Chalmers, Göteborgs universitet, högskolan Väst, högskolan i Borås och högskolan i Skövde beskriva sin forskning på ett begripligt, underhållande och inspirerande sätt. Det kommer gå snabbt och det kommer handla om vårdens arkitektur, digitalt lärande, smärtlindring i förlossningsvården och resurs- och materialåtervinning. Bidraget som får flest röster vinner - det är publiken som avgör!

Rektors medverkan i seminarier under Almedalsveckan

Rektor Björn Brorström medverkar, förutom i högskolans eget "Profilerade lärosäten = högre kvalitet?, i flera andra seminarier.

Se vilka frågor Björn Brorström kommer att diskutera i Almedalen

Forskares medverkan

Professor Fredrik Ståhl medverkar på onsdagen i seminariet Vem vill bli 150 år? som Statens medicinsk-etiska råd arrangerar.

Marianne Strömberg, universitetslektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT medverkar i seminariet Interkulturell dialog; ett nytt sätt att angripa en gammal utmaning? som arrangeras av Västra Götalandsregionen

Professor Lotta Dellve medverkar i Framtidens sjukvård – bit för bit där de medverkande debatterar och analyserar dagens och framtidens viktigaste sjukvårdsfrågor. Vilka verktyg behöver vi för att ta dagens sjukvård in i framtiden? Arrangör: Dagens Medicin