Rektors medverkan i seminarier under Almedalsveckan

Vad behöver förändras för att vi ska få en jämställd akademi på riktigt?

Tid: Måndag 4 juli 2016, kl. 12:00-14:00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Sveriges universitetslärarförbund (SULF), Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Hur ska vi mäta forskningskvalitet – och få underlag för utveckling av svensk forskning?

Tid: Tisdag 5 juli 2016, kl. 09:30-11:00
Plats: Sigrid, fartyg
Arrangör: Vetenskapsrådet

Vilken roll tar lärosätena för det livslånga lärandet?

Tid: Onsdag 6 juli 2016, kl. 14:00 - 15:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Vilken betydelse har de nya högskolorna för regional tillväxt och utveckling?

Tid: Torsdag 7 juli 2016, kl. 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan
Arrangör: Högskolan Väst, Västsvenska Arenan