Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?

Tid: Onsdag 4 juli 2018, kl. 13:30-14:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Den globala klädproduktionen är idag ohållbar och miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan. Enorma mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier krävs i tillverkningsprocesserna. Långväga transporter från andra världsdelar till konsumenter i västvärlden ger ytterligare klimatpåverkan. Återanvändning och återvinning av kläder och textil är en del av lösningen, men det krävs också nya samarbeten mellan akademi, näringsliv och politik för att nå en hållbar konsumtion. I och med regeringens satsning på en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier är den här frågan mer aktuell än någonsin. Sverige har nu möjlighet att visa vägen och skapa världens första cirkulära ekonomi inom modeindustrin.

Under panelsamtalet möts representanter från akademin, politiken samt textil- och modebranschen för att diskutera hur branschen kan gå till konkret handling. Vilket ansvar har varje part i värdekedjan för att bidra till en minskad miljöpåverkan?

Moderator:
Fredrik Berling

Deltagare:
Anders Wijkman, samhällsdebattör
Caroline Andermatt, VD, Myrorna
Cecilia Tall, generalsekreterare, TEKO
Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Miljöpartiet
Susanne Nejderås, verksamhetschef, Smart Textiles

Läs mer

Globala målen och Agenda 2030 (extern länk)