Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl. 14:15-15:00
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Science Park Borås, Västsvenska Handelskammaren

Varor och tjänster påverkar miljön under hela livscykeln; under tillverkning, användning, återbruk, återvinning av material, hantering av avfall och transporter i alla led. Vi måste minska vår miljöpåverkan i Sverige för att nå uppsatta miljömål. Men hur minskar vi vår miljöpåverkan samtidigt som vi skapar tillväxt för svenskt näringsliv?

Dagens affärsmodeller behöver ses över och även våra val som konsument. För det borde inte vara omöjligt att göra affärer på ett hållbart sätt. I handelsstaden Borås pågår olika forsknings- och samverkansprojekt inom hållbar konsumtion. I de framarbetade affärsmodellerna handlar inte vinsterna endast om miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning och tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden.

Vid seminariet presenteras en unik studie om framtidens konsumtionstrender gjord av Kairos Futures med efterföljande panelsamtal med representanter från politiken, näringslivet och akademin.

Deltagare:
Erik Bresky, VD för Science Park Borås
Fredrik Torberger, framtidsstrateg på Kairos Future
Gunvor G Ericson, statssekreterare på Miljödepartementet (MP)
Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken

Moderator:
Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren

Mer information

Länk till seminariets event på Facebook (extern länk)