Almedalsveckan 2019

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Planerar du att delta under Almedalsveckan?

Kommer du som anställd vid högskolan att delta i en programpunkt i almedalsprogrammet som arrangeras av en annan organisation? Hör gärna av dig till Therése Andersson, projektsamordnare, så att din medverkan kommer med i högskolans övergripande program.

Högskolans program

200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?

I Sverige slänger vi 200 ton textilier i soporna. Varje dag. Det mesta bränns upp. Därför vill politikerna införa producentansvar och se kraftigt ökad återvinning och återbruk. Men vad krävs för att ta vara på alla begagnade textilier och istället se dem som en värdefull materialresurs?

Tid: tisdag 2 juli 2019, kl.10:30-11:15
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Högskolan i Borås, Science Park Borås, Wargön Innovation och RISE

Läs mer om seminariet "200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?"

Från missbruk till återbruk – ta makten över din garderob

Kan klädkonsumtion vara ett missbruk och hur tar vi oss i så fall ur det? Tio vanliga människor med olika delar klimatångest valdes ut att delta i forskningsprojektet F/act Movement. Ta del av hur köpstoppet på sex månader påverkade dem och vilka nya möjligheter som öppnades upp för deltagarna.

Tid: tisdag 2 juli 2019, kl.15:30-16:15
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Högskolan i Borås och Science Park Borås

Läs mer om seminariet "Från missbruk till återbruk – ta makten över din garderob"

Från missbruk till återbruk: ta makten över din garderob

Rensa skolan från hjärnmyter

Med pulsträning på schemat kommer eleverna prestera bättre – eller? Det finns en stor fascination för hjärnan i media, populärvetenskap och inte minst i skolan. Men många kända föreställningar är mer eller mindre myter. När de får utrymme i skolan får det stora konsekvenser för elever och lärare.

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl.11:45-12:30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Rensa skolan från hjärnmyter"

Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion

Många lever i tron om att vår konsumtion minskar. Statistik visar på motsatsen. Våra köpbeteenden måste ändras samtidigt som vi vill skapa tillväxt. Hur får vi den här ekvationen att gå ihop?

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl. 14:15-15:00
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Science Park Borås och Västsvenska Handelskammaren
Läs mer om seminariet "Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion"

Vem gör samhället bättre genom sociala medier?

I sociala medier lurar falska nyheter, filterbubblor och nättroll. Samtidigt ger sociala medier utrymme för dialog och debatt där du kan göra din röst hörd. Hur kan sociala medier användas på ett innovativt sätt, för att främja demokratin?

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl. 15:00-15:30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Läs mer om tillkännagivandet av sociala medier-priset – "Vem gör samhället bättre genom sociala medier?"

Hur kan vi förändra samhället genom sociala medier?

Gott eller ont – möjligheterna med sociala medier är oändliga. Hur kan vi använda sociala medier på ett innovativt sätt för att främja demokratin? Välkommen till ett samtal med årets vinnare av Sociala medier-priset.

Tid: torsdag 4 juli 2019, kl. 08:00-08:45
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Läs mer om seminariet "Hur kan vi förändra samhället genom sociala medier?"

Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer?

Experter menar att högkonjunkturen snart är över och det är läge att rusta för förändring. Men vad gör ett företag livskraftigt även under lågkonjunktur? Västsvenska experter på organisatorisk resiliens visar på hur företag har skapat framgång även under konjunktursvängningar.

Tid: torsdag 4 juli 2019, kl.09:15-10:00
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde

Läs mer om seminariet "Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer"

Organisatorisk resiliens i lågkonjunktur

Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan

Gapet mellan pojkars och flickors betyg ökar. Det senaste decenniet har flickorna haft minst tio procent högre betyg än pojkarna, när de slutar nionde klass. Ny forskning visar att det kan bero på rådande könsnormer – något som missgynnar pojkar när de ska prestera i skolan.

Tid: torsdag 4 juli 2019, kl.13:00-13:45
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan"

Organisatorisk resiliens i lågkonjunktur

Övrig medverkan i Almedalen

Ökad delaktighet i kulturlivet – Varför är det viktigt och hur ska det åstadkommas?

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys
Tid: onsdag 3 juli 2019, kl. 09:30-10:30
Paneldeltagare från högskolan:
Sofia Lindström Sol, Forskare, Högskolan i Borås
Mer information om seminariet "Ökad delaktighet i kulturlivet – Varför är det viktigt och hur ska det åstadkommas?" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)

Vässad samverkan inkluderar fler - så undviker vi ett samhälle med vi och dom

Arrangör: Samordningsförbundet Insjöriket, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Nationella Rådet för Samordningsförbund, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)
Tid: torsdag 4 juli 2019, kl. 08:00-08:45
Paneldeltagare från högskolan:
Margareta Lundberg Rodin, kursansvarig, Högskolan i Borås
Mer information om seminariet "Vässad samverkan inkluderar fler - så undviker vi ett samhälle med vi och dom" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)

Den svåra konsten att jobba tillsammans - samverkan kring välfärd och arbetsmarknad.

Arrangör: Nationella Rådet för Samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Samordningsförbundet FinsamGotland
Tid: torsdag 4 juli 2019, kl. 10:00-10:45
Högskolans representant och moderator för seminariet:
Margareta Lundberg Rodin, Centrum för välfärdsstudier, Borås
Mer information om seminariet "Den svåra konsten att jobba tillsammans - samverkan kring välfärd och arbetsmarknad." finns på Almedalens programwebb. (extern länk)

Högskolan på Västsvenska Arenan

Högskolan har sedan år 2016 varit en del av den Västsvenska Arenan. Arenan är en sammanslutning av åtta parter som samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen. Arenan är även en viktig plattform för fortsatt påverkansarbete under resterande del av året.

Idag består arenan av följande parter: Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Läs mer

Läs om högskolans tidigare deltagande i Almedalen.
Läs mer om Almedalsveckan (extern länk).

Kontaktpersoner

Therése Andersson, projektsamordnare för högskolans deltagande i Almedalen
Anna Kjellsson, pressansvarig