Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan

Tid: torsdag 4 juli 2019, kl. 13:00-13:45
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Högskolan i Borås

Ofta konstrueras normer olika för de olika könen redan vid tidig ålder. Flera av de ideal som finns för pojkar missgynnar deras presentationer i skolan, vilket leder till en betygsskillnad mellan könen. T.ex. finns det en norm att pojkar ska vara framhävande och störande i klassrummet. Andra pojkideal kan försvåra för pojkar att be om och ta emot hjälp. Både jämnåriga och lärare ser till att dessa normer lever vidare. Normerna kan även skapa en antipluggkultur, dvs. att det anses mesigt för pojkar att plugga.

Fredrik Zimmerman har i sin forskning följt elever på en skola där de lyckats skapa en pluggkultur bland pojkarna som gynnade deras studier. Under seminariet ges exempel på hur skolprestationer främjas av en förändrad skolkultur och hur lärare kan bidra till en pluggkultur bland pojkar, vilken även gynnar flickors skolvardag.

Seminariet inleds med en fyra minuters presentation av forskningen, följt av en intervju på scen och avslutas med diskussion och frågor från publiken.

Deltagare:
Fredrik Zimmerman, doktor i barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor vid Högskolan i Borås

Moderator:
Lina Färm

Läs mer

Se filmen på Facebook om Fredik Zimmermans forskning (extern länk)