Almedalen 2022

Hur tänker konsumenter i olika delar av världen på hållbarhet?

5 juli, kl. 13:00–14:00, Lilla matsalen, Teaterskeppet i Visby

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Diskussioner om konsumtion och hållbarhet präglas inte sällan av ett snävt västerländskt perspektiv. Även om det i stor utsträckning är konsumtionsmönstren i väst som har drivit fram dagens hållbarhetsproblem är det angeläget att vi lyssnar in ett bredare samtal när det handlar om morgondagens hållbara konsumtion.

Vid det här seminariet presenteras årets rapport om hållbar konsumtion och vi diskuterar konsumtionstrender ur ett samhällskritiskt perspektiv. Huvudtemat för årets rapport är ”Sustainable Mindsets” och tar som utgångspunkt att diskussioner om konsumtion och hållbarhet inte sällan präglas av ett snävt västerländskt perspektiv. Med oss har vi en AI-driven global omvärldsspaning kring olika sätt att förhålla sig till hållbar konsumtion runt om i världen.

Konsumtionsrapporten 2022

Under seminariet presenteras Science Park Borås unika konsumtionsrapport och därpå följer en diskussion under ledning av Högskolan i Borås om textil- och modeindustrins utmaningar i relation till de perspektiv och trender som 2022 års rapport lyfter fram.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Medverkande:

  • Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås, moderator
  • Susanne Nejderås, textilstrateg regeringsuppdraget Textile and Fashion 2030
  • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood och ordförande i Delegationen för Cirkulär Ekonomi
  • Cecilia Tall, generalsekreterare Sveriges textil- och modeföretag, TEKO
  • Olivier Rostang, framtidsstrateg och juniorkonsult, Kairos future
  • Andreas Reibring, senioranalytiker, Kairos Future

Läs mer

Nyhet om 2021 års konsumtionsrapport: Tid värderas högre än oviljan mot att använda plast

2020 års konsumtionsrapport