Högskolan på Frihamnsdagarna

I år deltar Högskolan i Borås på det cirkulära torget samt med ett seminarium.

Program

En bättre värld genom hållbara innovationer

31 augusti–2 september
Plats: Cirkulära torget (Greta)

Genom Science Park Borås skapas än tydligare synergier mellan lärosäte, näringsliv och kommun. Med goda möjligheter till samverkan, framstående forskning och kreativa, inspirerande mötesplatser i Textile Fashion Center ska Science Park Borås locka fler företag till Boråsregionen och bidra till ökad sysselsättning.

Science Park Borås kärnverksamhet är projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta. Science Park Borås kanaliserar innovationssystemet – från idé till hållbar utveckling.

Seminarium: Vad händer när sanningen utmanas?

1 september kl: 13:20–14:00
Plats: Ebbe

Samhället är den plats och det tillstånd i vilket vi medborgare finns och bedriver vårt dagliga liv. Där har vi våra plikter och skyldigheter men också rättigheter och trygghet. Men vad händer när sanningen utmanas? Hur kan medborgarna känna trygghet – både intellektuellt och fysiskt?

Panelen kommer att diskutera konspirationsteorier, klimatfrågan, källkritik och den fysiska platsens, samt hur dessa aspekter påverkar medborgarnas trygghet. 

Seminariet kommer att livesändas på Frihamnsdagarnas webbsida

Deltagare

Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Getahun Yacob Abraham, docent i pedagogiskt arbete
Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi
Carl Lind, redaktionschef Borås Tidning

Moderator

Nadim Ghazale, polis och samhällsdebattör