Bild på Sociala medier-prisets logotype

Genom sociala medier kan fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medierpris

I Borås har vi fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och har därför delat ut Sociala medier-priset på 100 000 kronor. Mottagare av priset är bland annat Emanuel Karlsten, Facebookgruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning”, Emma Frans, #jagärhär, det svenska #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg.

Vinnare

2022: Emanuel Karlsten
2021: Facebookgruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning” 
2020: Emma Frans
2019: #jagärhär
2018: #metoo
2017: Viralgranskaren
2016: Wikimedia Sverige
2015: Brit Stakston
2014: Lina Thomsgård
2013: Joakim Jardenberg

Juryn

Victor Fridén, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Emelie Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jutta Haider, Högskolan i Borås
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Vakant, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Kontaktperson:

Jutta Haider, Högskolan i Borås