Distansmöten en naturlig mötesform på sikt

Fotokollage: Nils Lind och bakgrundsbild på ett e-möte

– Allt vi gör har påverkan på miljön. När det gäller tjänsteresor till möten gäller det att nyttja de resurser vi har för att minska vår påverkan.

Minska resandet i tjänsten – för klimatet 
Högskolan strävar efter att minska verksamhetens påverkan på miljön. Ett mål i detta arbete är minskat resande i tjänsten för att minska utsläppet av koldioxid. Ett sätt är att resa med tåg hellre än med flyg, ett annat är att välja resfria möten.

Han reser inte så mycket i sin tjänst vid högskolan, men i sin andra roll utanför högskolan har han åtaganden både nationellt och internationellt.

– Jag har engagemang bland annat i Afrika, men även med aktörer på olika platser i Sverige. I de sammanhangen är det faktiskt numera norm att vi möts på distans. En del menar att inledande möten kanske bör ske fysiskt för att sedan övergå i möten på distans då det går, men jag tycker att inledande möten som sker på distans ofta också fungerar bra så länge man inte behöver skaffa sig kunskap om förutsättningar på plats. När det gäller synen på distansmöten tänker jag att det handlar om att normer förskjuts. Vi vänjer oss och på sikt kommer distansmöten i stort att vara något naturligt.

Även undervisning på distans är något Nils Lindh funderar kring.

– Min erfarenhet är att många studenter nuförtiden hellre tar del av undervisning på distans. Tänk så här: är det ett egentligt möte när studenterna kommer till en föreläsning och nyttjar vi tiden med studenterna bäst så? Kanske ska tiden vi möter studenterna användas för att de ska dela perspektiv och erfarenheter med varandra och med oss. I grunden handlar det om att skapa förutsättningar för en bra interaktion, och med dagens teknik går det ofta att lösa på distans, men man får tänka till. Men visst är det mycket roligare att möta studenterna live!

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med distansmöten?

– En fördel är ju att smidigt kunna glida in på ett möte när egen närvaro på plats inte är så viktig. Där tänker jag att det behöver skapas fler möjligheter och metoder för att kunna genomföra samtal. Det gäller att nyttja dynamiken. Att man slipper restiden är ju också en stor fördel! En nackdel är att det kan vara svårt att följa med i det informella samtalet som kan utspela sig bland de som befinner sig på plats och som kan resultera i spontana möten.

Hur ska jag tänka om jag blir inbjuden till ett möte eller konferens på annan ort?

– Du kan efterfråga möjligheten att kunna delta på distans, exempelvis om den sociala interaktionen inte är det viktiga. Många möten går att ta på distans, via telefon, ZOOM eller andra verktyg. Handlar det om att delta i paneler och forum går det ibland också utmärkt att göra det på distans, men det kräver en hel del av arrangören.

Och om jag ska anordna ett möte eller konferens?

– Samma där, det gäller att vara tydlig och att möjliggöra för deltagarna att kunna delta utifrån målet med sammankomsten, och att möjliggöra interaktion med de som deltar på distans.

Läs mer

Intervjun ingår i en artikelserie på temat "Minska resandet i tjänsten – för klimatet".

Resa med tåg eller flyg – eller helst inte alls (publicerad 2020-01-21)

Läs mer om resfria möten. 

Läs mer om ZOOM. 

Text: Solveig Klug
Bildkollage: Porträtt, Suss Wilén, bakgrundsbild, Mostphotos