Anita Norlund anlitas av Vetenskapsrådet

Utbildningsvetenskap är ett av områdena i deras stora utlysning, och Anita Norlund, som är anlitad för sin kompetens i utbildningssociologi, arbetar i gruppen som bedömer ansökningar på teman som social rättvisa.

– I vår grupp bedömer vi nästan 70 ansökningar under sommaren. Det handlar om att vaska fram en mängd motsvarande cirka 12 procent av de totala ansökningarna, som får upp till sex miljoner kronor, säger Anita Norlund. Jag uppfattar det som ett hedervärt och ansvarsfullt uppdrag. Det är långt ifrån enkelt men jag har kommit igång bra och känner mig förvissad om att det blir en värdig grupp bidragsmottagare som får positivt besked senare i höst.

Läs mer

Anita Norlunds forskarprofil

Ny professor är skeptisk till hjärnhype

Projektet Fakturan, fortbildningen och forskningen