Inblicksfrågan: Om att minska högskolans klimatpåverkan

Nils Lindh, handläggare för arbetet med hållbar utveckling, svarar:

– Det som ger klart störst avtryck när det gäller att minska högskolans påverkan på klimat och miljö handlar om hur vi genomför tjänsteresor. Nyligen uppmärksammades alla medarbetare på högskolan om betydelsen av valet av färdsätt för tjänsteresor, alternativt resfria möten. Det är där vi som enskilda individer kan påverka mest.

– Vi håller också på att ta fram ett samarbetsavtal med Akademiska hus om hur vi ska kunna minska verksamhetens klimatpåverkan när det gäller bland annat energianvändning, uppvärmning av fastigheterna och belysning och under 2018 sattes solceller upp på taket på Sandgärdet. För att underlätta för dem som cyklar till högskolan har det byggts bättre och låsbara utrymmen för cykelförvaring på Balders innergård.

– Vi för också diskussioner med fastighetsägarna till de byggnader där högskolan har verksamhet, Kanico, Castellum, Borås stad och Akademiska hus, om hur vi tillsammans med dem kan få till ett bättre avtryck kring hållbar utveckling, liksom med Borås Energi och Miljö AB som levererar fjärrvärme och –kyla samt sköter hämtning av avfall och det som ska återvinnas.

En tidigare åtgärd som genomförts under nuvarande målperioden för att minska mängden pappersutskrifter är bytet till funktionen för utskrifter, print-and-collect.

– Vad mer som står att genomföra konkret framöver är inte bestämt, men helt klart är att vi kan göra mycket mera, säger Nils Lindh.

Har du som medarbetare förslag på förbättringar för att minska högskolans påverkan på miljön? Då är du välkommen att skicka in dina förslag.

Lämna ditt förbättringsförslag (webbsida med formulär).

Läs mer

Nyligen förlängdes de mål för arbetet med hållbar utveckling som högskolan satt för perioden 2016–2019 att gälla till och med 2020.

Högskolans måldokument för hållbar utveckling.

Resa med tåg eller flyg – eller helst inte alls (nyhet publicerad 21 januari).

Distansmöten en naturlig mötesform på sikt (nyhet publicerad 30 januari).