Frågor och svar från stormöte om coronaviruset

I vissa fall har flera frågor på samma tema slagits samman till en. Notera att svaren är sammanfattade utifrån de större diskussioner som pågick under stormötet.

Frågor kring medarbetares arbetsmiljö

Frågor kring undervisning

Frågor om examination

Frågor om studenter

Frågor om smittläget

Övriga frågor