Film belyser könsroller i sjukvården

Montage med porträttbild på Lamprini Xiarchi, och en illustration som beskriver hur 75 procent av vårdpersonal är kvinnor. I ledande positioner är 33 procent i ledande positioner kvinnor. En kvinna tänker om sjuksköterskeyrket, att det är ett yrke för kvinnor.

Filmen som forskarstudenterna har tagit fram visar karriären för två fiktiva personer, Anna och Eric, från valet att studera till sjuksköterska och omgivningens reaktioner på det, till hur deras karriärer utvecklas under år då de bildar familj och framåt. Filmen bygger på en sammanvägning av europeiska studier, berättar Lamprini Xiarchi.

– Skandinaviska samhällen främjar jämställdhet, men det finns fortfarande löneskillnader och det är fler män i ledande positioner.

Liknande resultat finns i flera europeiska länder, där kön fortsätter vara en avgörande faktor för ledande positioner inom vården.

– Könsskillnader i vårdsektorn är troligen underbyggda av sociokulturella normer, som håller kvinnor i ”mjukare” och mer omvårdande roller, medan män blir bättre lämpade för ”hårdare” ledande positioner, säger Lamprini Xiarchi.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Sociala könsroller och ledarskap inom sjuksköterskeyrket


Filmen är ett komplement till den kommande rapporten Gender & Leadership: A cross-national investigation of gender imbalance in leaders of nursing and directions for mediation to influence policy, som skrivs i samarbete mellan Lamprini Xiarchi och två doktorandkollegor, Emma Balkin från Aalborg University och Jayme Tauzer, Birmingham City University. De är en del av forskningsprojektet INNOVATEDIGNITY, som finansieras av Horizon 2020, EU:s program för forskning och innovation.

Filmen togs fram som ett sätt att kommunicera resultaten till en bredare allmänhet. I arbetet med den ingick även Ioanna Zygouri från University of Ioannina, och Graham Ogilvie animerade berättelsen om Eric och Anna, som är baserad på vetenskapliga resultat.

Läs mer

Lamprini Xiarchis forskarprofil-sida

Projektet INNOVATEDIGNITY