Mensfattigdom i fokus på internationell temadag

En ung afrikansk kvinna som håller en binda.

Karin Högberg är universitetslektor i vårdvetenskap som sedan 2015 forskat om mensfattigdom och hållbara mensskydd. Tillsammans med Lena Berglin, docent i textilteknologi vid Högskolan i Borås, arbetar hon med att ta fram den hållbara bindan Spacerpad, i samverkan med RISE, Erikshjälpen, Lindex, Rivatex och I Choose Life – Africa och Project Baala.

På internationella mensdagen medverkar de på en temadag med seminarier som belyser frågorna ur olika perspektiv. Det handlar främst om mensfattigdom, vilket innebär att människor saknar möjlighet att ta hand om sin menstruation på ett säkert och hygieniskt sätt. Många kvinnor har inte råd med engångsskydd, och alternativ som menskopp eller tygbindor fungerar inte för alla.

– Denna specifika typ av fattigdom försätter flickor och kvinnor i sådan förnedring att de hellre dör än tar skammen att blivit påkommen med mensfläckar på kläderna, säger Karin Högberg.

11 000 bindor under en livstid

Om mensfattigdom innebär brist på kunskap, mensskydd och infrastruktur för vatten och hygien så skulle mensrikedom kunna förstås som motsatsen. Men även med mensrikedom finns problem.

– Den som använder engångsbindor konsumerar 11 000 stycken under sin livstid. Det är en avsevärd belastning på miljön eftersom bindorna består av fossila icke-förnybara material, säger Karin Högberg.

Den digitala temadagen riktar sig framför allt till personer som arbetar med frågorna, forskar eller studerar.

Moderator för seminariedagen är Åsa Gustafsson, komiker, skådespelare  och manusförfattare/regissör, som 2015 gjorde den kritikerrosade föreställningen Mens, på Hagateatern i Göteborg.

Program

Kl. 09:00–09:10 Intro av moderator Åsa Gustavsson
Kl. 09:10–09:30 Den menstruerande kvinnan – biologi och sociala föreställningar.
Siw Alehagen, barnmorska, bitr. professor i Omvårdnad - Reproduktiv Hälsa, Linköpings universitet. 

Kl. 09:40–10:00 Från mensfattigdom till mensrikedom?
Åsa Larsson, barnmorska, fil.dr i vårdvetenskap, Karin Högberg, fil.dr i omvårdnad, projektledare Spacerpad, Högskolan i Borås.

Kl.10:10–10:30 Spacerpad – från extrema krav till hållbar textil innovation
Lena Berglin, docent i textilteknologi, Max Anderhell, forskningsassistent/textilingenjör, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Kl. 10:40–11:00 Barns rättigheter gäller även flickor med mens.
Sara Norlén, programrådgivare, Erikshjälpen

Kl. 11:10–11:30 Hållbarhetsarbete med kvinnan i fokus.
Anna-Karin Dahlberg, Head of sustainability, Lindex

Kl. 11:30–12:30
Lunch

Kl. 12:30–12:50 Mens – en fråga för hela samhället, genom hela livet.
Martina Nee, Equality and Inclusion Advisor, Water Aid

Kl.13:00–13:20 Sveriges internationella utvecklingssamarbete: de stora frågorna i vår samtid.
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, ordförande i expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Kl.13:30–14:00 Mensfattigdom – en fråga om jämställdhet.
Regina Mattsson, styrelseledamot, UN Women Sverige

Kl.14:00–14:30 Frågestund och tid att lämna feedback.

Anmäl dig här

Till anmälan och mer information om temadagen 

Seminarierna ges på svenska, de kommer att spelas in och textas med svenska och engelska undertexter. Kan du inte medverka under dagen men vill ta del av de filmade presentationerna i efterhand? Hör av dig till Karin Högberg för att få information då filmerna finns tillgängliga.

Läs mer

Forskningsprojektet Spacerpad 
Karin Högberg
Lena Berglin