Kunskap till alla – om framtidens textil

Sex olika forskare och lärare från Högskolan i Borås föreläser i programmet UR Samtiden om ny forskning inom textilområdet. Avsnitten finns när du vill på UR Play men sänds också den 15 mars i tablån på Kunskapskanalen.

Mer om avsnitten

(Text från UR Play)

Klädd i ljud

Andra sinnen än synen skapar och upplever mode. Designforskaren och konstnären Vidmina Stasiulyte bestämde sig för att utforska vad ljud kan göra för alternativa upplevelser av kläder. Hur upplever personer med synnedsättning mode? Kan man identifiera sig bland andra med hjälp av ljudet från kläder och skor?

Mensfattigdom

Återanvändningsbara bindor i smart textil. Miljoner kvinnor i världen har inte den tillgång till mensskydd vi i Sverige är vana vid. Samtidigt står mensskydd för en stor del av världens avfall. Karin Högberg och Lena Berglin presenterar en möjlig textilteknisk lösning.

3D-skannade kroppar och avatarer

Kläder och passform i en nära framtid är något som berör oss alla. Idag returneras cirka 30 procent av det vi beställer via distanshandel. Det är inte hållbart, av flera orsaker. Niina Hernández presenterar några förslag på hur det ska lösas.

Framtidens mode

Lokalt, digitalt och hållbart mode. Hur ska de delarna gå ihop och passa Agenda 2030? Jonas Larsson presenterar några av idéerna som kan ge oss ett mer hållbart mode.

Textilåtervinning

Kläder och textiler, produktion och konsumtion - en resursslukare som vi behöver metoder för att ta hand om. Mycket handlar om att använda det vi köper, men både återbruk och återvinning blir mer och mer möjligt. Katarina Lindström Ramamoorthy berättar.

Mer om föreläsarna

Vidmina Stasiulyte

Karin Högberg

Lena Berglin

Niina Hernández

Jonas Larsson

Katarina Lindström Ramamoorthy