TorTalk – ett sätt att lyssna på det du läser

TorTalk är en så kallad talsyntes, en programvara som används för att läsa upp en text från en dator. Rösterna som används i TorTalk är syntetiska och man kan välja språk och hastighet på uppläsaren. Med hjälp av TorTalk kan du lyssna på e-böcker och tidskriftsartiklar samtidigt som du läser dem.

Programmet är tillgängligt för alla studenter och anställda vid högskolan, och befinner man sig på campus finns programmet installerat på datorerna (Startmenyn -> HB -> Linguistics). Använder du egen dator kan du ladda ner programmet till din egen dator (finns tillgängligt för Mac och PC).

Att använda programmet

En tanke med TorTalk är att det ska vara enkelt att använda. Därför finns det få knappar, och få inställningar att göra. Gränssnittet för TorTalk ser ut som nedan.

När du vill att TorTalk ska läsa upp något markerar du texten du vill ha uppläst, och trycker sedan på play-knappen.

I TorTalk finns sju olika knappar (från vänster till höger):

  • Play-knappen startar uppläsningen
  • Paus-knappen pausar eller återupptar uppspelningen
  • Minus-knappen minskar läshastigheten
  • Plus-knappen ökar läshastigheten
  • OCR-knappen möjliggör att kopieringsskyddade filer (exempelvis e-böcker) kan läsas upp.
  • Sv-knappen ger dig möjlighet att byta röst och språk på uppläsningen
  • Kugghjuls-knappen innehåller inställningar

När du läser en akademisk text med många referenser, kan du klicka i att programmet inte ska läsa inom parantes (görs under inställningar/kugghjulet). Eftersom programmet hoppar över parenteserna flyter texten bättre och det är lättare att få ett sammanhang.

Läs mer

Information om TorTalk från IT-avdelningen, inklusive nedladdningslänkar

Information om ClaroRead Plus från IT-avdelningen (ett annat studieverktyg med talsyntes)

Information från biblioteket om inläst litteratur för studenter med läsnedsättning