Nytt klimatsmart protein skapar stort intresse

Ways2Taste har tagit sikte på två av vår tids stora hållbarhetsutmaningar – växande avfallsproduktion och resursbrist. Med hjälp av svampar har forskarna arbetat med att ta fram metoder för att omvandla restprodukter till nya material.

Projektledare för det treåriga projektet är Mohammad Taherzadeh, professor i resursåtervinning vid Högskolan i Borås, han ser att projektet har skapat mycket uppmärksamhet hos näringslivet.

– Det finns flera företag som är intresserade av att gå vidare med resultaten, inte bara i Sverige, utan även i andra länder som exempelvis Norge, Tyskland och Israel. Vi håller en öppen dialog med dem för att bidra med kunskap och teknik för dem som vill satsa på svamp, säger han.

Klimatsmart mat

Svampbiomassan odlas fram med hjälp av restprodukter och kan sedan användas som ett klimatsmart protein.

– I projektet har vi utvecklat ett flertal livsmedelsprodukter – exempelvis burgare, nuggets, köttbullar och cookies. Alla med en låg miljöpåverkan och med ett högt näringsvärde, berättar Swarnima Agnihotri, universitetslektor i resursåtervinning och forskare i projektet. En intressant del i arbetet har varit att uppnå den goda smaken och den ”köttliknande” konsistensen, med minimal inblandning av tillsatser jämfört med det som finns på marknaden i dag.

Under projektets gång har flertalet tester och provsmakningar gjorts för att hitta rätt konsistens, smak och lukt. Bland annat fick 200 deltagare under Energidagen Väst provsmaka en chocolate chip cookie.

– Det har varit värdefullt och nödvändigt att få feedback både från företag och allmänheten för att kunna arbeta vidare med produkterna, berättar Swarnima Agnihotri.

Syftet med det EU-finansierade projektet som nu avslutas, var att stärka forskning och innovationssamverkan genom att utveckla en test- och demonstrationsmiljö i regionen (ett svampcenter). Detta för att skapa ett hållbart och cirkulärt samhälle med god ekonomi.

Samarbete med näringslivet

Till projektet knöts 18 samarbetsparter. Ett av företagen är bageriet Steinbrenner och Nyberg AB. De valde att vara med i projektet för att ta reda på hur de kunde återvinna och hantera sitt brödsvinn.

– Vi hade stora mängder bröd över, och såg vilket problem det var. Det har varit intressant att se vad som går att göra med den resursen, säger företagets VD Urban Nyberg.

Förutom att forskarna hämtade bröd från bageriet till labbet, testade de också att odla svampen på plats i bageriet.

– Laboratoriemiljö och bagerimiljö är väldigt olika, så det har varit en utmaning. Det är till exempel omöjligt att göra miljön i bageriet helt steril som den kan vara i ett laboratorium. Så det handlar om att hitta rätt balans och samtidigt lyckas få ut bra produkter. Men vi fortsätter att prova odla svamp i vår miljö och följer utvecklingen.

– Det är viktigt i alla forskningsprojekt att man utgår från verkligheten och konkretiserar forskningen. Det har vi verkligen gjort här. Vi har haft ett nära samarbete och en gemensam problemlösning, säger Urban Nyberg.

I projektet deltog även avdelningen för Livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola och 18 regionala företag. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer

Mer om projektet Ways2Taste

Mohammad Taherzadeh, professor i resursåtervinning

Swarnima Agnihotri, universitetslektor i resursåtervinning