WAYS2TASTE: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi

WAYS2TASTE: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi

Verksamhet och hushållsavfall används främst till energi (värme, el eller biogas) i Sverige, medan det i övriga världen mestadels fortfarande deponeras, framförallt av ekonomiska skäl. Det innebär att nya återvinningsstrategier och processer behövs för att skapa en hållbar tillväxt och cirkulär ekonomi. För den som skapar dessa processer finns det stora, långsiktiga hållbara affärsmöjligheter.

Syftet med WAYS2TASTE är att stärka forskning och innovationssamverkan genom att utveckla en test- och demonstrationsmiljö i regionen (ett "svampcenter"). Även innovationer i form av produkter, tjänster eller affärsmodeller som på sikt bidrar till EU:s 2020 strategi där smart och hållbar tillväxt med hög sysselsättning är i fokus. Denna strategi kan även kopplas till VG2020 och dess mål att skapa fler regionala företag och arbetstillfällen, samt till många av Agenda 2030s globala mål.

Forskarna har jobbat i nästan 20 år med svampar och känner att deras resultat börjar synas och spridas till innovationer och smarta lösningar i samhället. Dessa innovationer och lösningar kommer att kunna spridas än mer genom WAYS2TASTE genom att olika processkoncept där svampar kan (bidra till att) omvandla rena och smutsiga matavfall och restprodukter i små- och stor-skaliga processer ska fortsätta att utvecklas för att bilda en cirkulär bioekonomi, med god ekonomi och minimal miljöpåverkan.

Projektet har som mål att utveckla flera processkoncept för förädling av restprodukter med hjälp av ätbar filamentös svamp i liten och stora skala; och att utveckla resultaten till fullständiga processlösningar med tillhörande ekonomisk utvärdering inklusive Livscykelanalys (LCA). Miljöpåverkan ska vara lägre än nuvarande alternativ.

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att projektet kommer att:
-Förstärka fokus på hållbarhet genom att ge näringslivet nya möjligheter till avfallsförädling och nya produkter och tjänster framförallt i VGR-regionen
-Utveckla nya klimatsmarta proteiner som används inom livsmedel och foderindustri,
-Bidra till att nå landets mål med högre andel av förnyelsebar energi genom att utveckla koncept som kan leda till biobränsle såsom etanol av avfall, cellulosa och restprodukter.