Pigg 50-åring satte Borås på högskolekartan

– Att hitta rätt information vid rätt tillfälle har biblioteken alltid sysslat med, men fokus och verktygen har utvecklats enormt de senaste decennierna – och vi med dem. Vi kommer självklart att fortsätta att utvecklas, både vad gäller vår utbildning och vår forskning, i relation till samhällsutvecklingen i stort liksom till den fortsatta digitaliseringen av allt fler verksamheter, säger Åsa Söderlind, prefekt vid Bibliotekshögskolan.

Varför utbildningen hamnade i Borås

Beslutet att förlägga utbildningen till Borås var kanske ett sätt att kompensera staden för tekokrisen i början av 1970-talet. Det var i alla fall ett led i den stora decentraliseringsprocess av statliga myndigheter som inleddes i Sverige vid den här tiden. Den dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson, bördig från Borås och dessutom gift med en bibliotekarie, har fått klä skott för att det blev just Borås, även om det inte är hela sanningen. Studenterna döpte ändå fyndigt sin kårtidning till ”I Carlssons klister” och visade på så sätt vad man tyckte om denna ”förvisning”. 50 år senare har beslutet om placering i Borås visat sig vara ett lyckat drag för utvecklingen av utbildning och forskning på Högskolan i Borås.

Utbildningen på Bibliotekshögskolan som från början var yrkesinriktad, har stegvis akademiserats under de 50 år som gått. I dag erbjuds flera program på grundnivå och avancerad nivå. Cirka 30 disputerade lärare och forskare och omkring 15 doktorander inom området biblioteks- och informationsvetenskap har idag Högskolan i Borås som sin arbetsplats.

Tårta och fest den 10 november

I Bibliotekshögskolans anda bjuder 10 november både på kunskapsutbyte och festligheter. Jubileet arrangeras i anslutning till konferensen Mötesplats Profession – Forskning (9–10 november). Där samlas professionen inom biblioteksområdet tillsammans med representanter för utbildning och forskning.

Eftermiddagen den 10 november vigs åt tårtbuffé och minneskavalkad då tidigare och nuvarande studenter och anställda bjuder på sina återblickar från Bibliotekshögskolans första halvsekel. Senare på kvällen samlas anmälda för middag och fortsatt mingel.

Viktiga årtal inom Bibliotekshögskolans historia

Bibliotekshögskolans historia 

Kontakt

Maria Ringbo, universitetsadjunkt och projektledare jubileumsfirandet

Åsa Söderlind, prefekt på Bibliotekshögskolan