Seminarium om forskningsetisk prövning sätter fokus på aktuell fråga

Högskolans forskningsetiska utskott startade tidigare i år och erbjuder stöd och råd kring forskningsetiska frågor. Vi ställde några frågor till Anna Lundh, docent vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap och ledamot i utskottet, inför ett seminarium 17 november.

Ert seminarium ska ge forskare och doktorander grunderna de behöver för att ansöka om forskningsetisk prövning. Vilka behöver de här kunskaperna och varför?
– Det gör alla som forskar, inom alla discipliner. Lagstiftningen på området har förändrats de senaste åren och många behöver uppdatera sina kunskaper vad gäller etikprövning.

Vad är det viktigaste budskapet du vill skicka med till den forskare som funderar på om hen behöver ansöka hos Etikprövningsmyndigheten?
– Jag tänker att alla forskare som ska påbörja en datainsamling behöver fundera på om deras planerade studie kräver en ansökan.

Vart kan forskare vända sig om de har funderingar kring forskningsetik och sin forskning?
– Det beror lite på vad de har för frågor. Vad gäller etikprövning, så har Etikprövningsmyndigheten en bra sida med svar på vanliga frågor. Som forskare vid Högskolan i Borås kan man också ställa frågor till Etikutskottet som sammanträder en gång per månad. Gäller det juridiska spörsmål, till exempel om vad som utgör en personuppgift eller vad som kan räknas som känsliga personuppgifter, så går det att kontakta högskolans jurister Henrik Schmidt och Åsa Dryselius. Givetvis bör det finnas en diskussion inom varje ämnesområde vad gäller forskningsetik också.

Läs mer & kontakt

Läs mer om seminariet 17 november

Läs mer om högskolans forskningsetiska utskott och det stöd som de erbjuder

Kontakta högskolans jurister Henrik Schmidt och Åsa Dryselius.