Träffa Borås-forskarna som gör världen klokare

– ForskarFredag är ett kul och enkelt sätt för allmänheten att ta del av vetenskap och forskning. Tillsammans med Navet och Textilmuseet bjuder vi in unga till att experimentera, lära sig mer och prata direkt med forskarna för att förstå hur forskning går till, säger Lina Färm, projektledare för ForskarFredag i Borås, vid Högskolan i Borås.

ForskarFredag 2022 har temat En bättre och friskare värld. Temat lyfter kopplingen mellan naturens och människans hälsa. Festivalprogrammet är späckat med spännande programpunkter för människor i hela landet, både på plats och online. I hela landet finns aktiviteter för barnfamiljer, skolklasser och alla nyfikna.

I Borås arrangeras ForskarFredag av Högskolan i Borås, Navet Science Center och Textilmuseet.
Det bjuds på flera aktiviteter som är gratis att delta i:

Studiebesök för årskurs 6–9

Under tre förmiddagar bjuder vi in skolklasser. Träffa forskare på Navet, testa Virtual Reality i Handelslabbet, lös en design-utmaning på Textilmuseet, med mera. Här deltar bland andra

 • Kamran Rousta, forskare inom resursåtervinning
 • Karin Högberg, forskar om mensfattigdom och återanvändningsbara mensskydd
 • Junchun Yu, forskare inom textilteknologi, som kommer visa hur vi kan inspireras av lotusblad i utvecklingen av funktionella textilier.

Låna en forskare

Skolor kan låna en av Högskolan i Borås forskare för ett besök, fysiskt eller digitalt. I år medverkar: 

 • Daniel Ekwall som forskar om säkra transporter
 • Elisa Tattersall Walin som forskar om ljudböcker och ungas ljudboksläsning
 • Emelie Hultberg som är forskarstuderande och arbetar med återanvändning och second hand i modebranschen
 • Ewa Carlsson Lalloo som forskar om att leva med hiv
 • Getahun Yacob Abraham som forskar om utbildning och demokrati
 • Ola Svensson som forskar om fiskars fortplantning
 • Patrik Lennartsson som forskar om resursåtervinning och hur avfall kan bli nya material
 • Sina Seipel som forskar om nya tekniker för funktionella och smarta textilier

Hur blir man forskare?

Kom till Navet och träffa doktorander från Chalmers och GU. Doktoranderna kommer att berätta om sin forskning, vägen dit, om att vara student. Eleverna får även testa på labbar och experiment som doktoranderna har med sig.
För gymnasieelever. Besöket är 90 minuter, tisdag–onsdag 27–28/9.
För information och bokning mejla Fedoua Beckerman.

Glassig pop up-forskning

Vad tycker vi konsumenter om kyldörrar i affärerna? Blir vi mer eller mindre sugna på att shoppa? På eftermiddagen fredag 30 september dyker Ulla Lindberg, teknologie doktor i resursåtervinning, upp på ICA City Knalleland för en demo tillsammans med Navet, som också testar att göra glass med flytande kväve.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag startade 2006 som en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night, och delfinansieras av EU:s Horisont Europa. Högskolan i Borås har medverkat sedan 2008. Den 30 september 2022, träffas forskare och allmänhet i över 25 länder i hela Europa och närliggande länder.

Kontakt och läs mer

Läs mer om ForskarFredag i Borås 
Läs mer om ForskarFredag i Sverige

Lina Färm, projektledare för ForskarFredag Borås, Högskolan i Borås.
Feduoa Beckerman, projektledare för ForskarFredag Borås, Navet Science Center.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag i Borås arrangeras av Högskolan i Borås, Navet Science Center och Textilmuseet. Nationellt samordnas evenemangen av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer Oskar och Maria Ekmans Donationsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna, Kungliga Patriotiska sällskapet, Naturvetarna och Åforsk, samt av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, genom Marie Sklodowska-Curie Actions.