Funktionella textiler – ett alternativ till antibiotika

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Den konventionella textilindustrin slukar naturresurser i form av vatten, energi och kemikalier. Ett mer resurseffektivt sätt att producera textilier på är med bläckstråleskrivare (ink jet-printing). Och för Tuser Biswas, som nyligen försvarat sin avhandling i textil materialteknologi, handlar det om att utveckla metoder för funktionella textilier. Han har visat att det är möjligt att printa enzymer på textilier. Det är proteiner som fungerar som katalysatorer i kroppen, då de sätter igång kemiska processer utan att själva förändras. De skulle till exempel kunna användas i medicinska textilier med antimikrobiella egenskaper eller för att mäta biologiska eller kemiska reaktioner.
– Ända sedan den industriella revolutionen har vårt samhälle använt ett överflöd av syntetiska och tuffa kemikalier. Vår forskning verkar för att ersätta de här kemikalierna med miljövänliga och biobaserade material, säger Tuser Biswas.

Lovande resultat med enzymer på textil

Att få till ett bra enzym-bläck var inte helt lätt och det krävdes ett antal försök innan han till slut – till stor glädje - fick lyckade resultat. Tuser Biswas berättar att det viktigaste resultatet är att visa hur en printad enzym kunde binda ytterligare en enzym till tygets yta. Enzymernas aktivitet minskade visserligen med 20-30 procent efter utskrift, men resultaten är ändå lovande inför framtida applikationer. Samtidigt har arbetet gett ny kunskap om många grundläggande frågor kring att skriva ut biomaterial på tyg.

– Innan vi började med projektet hittade vi flera relaterade studier som fokuserat på att ta fram en färdig produkt. Men vi ville studera de grundläggande utmaningarna med det här ämnet, och nu vet vi hur vi ska få det att funka, säger Tuser Biswas.

Han söker nu medel för att fortsätta forska på ämnet och har hittills fått ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Under evenemanget Days of Knowledge 20 april kommer han berätta om sin forskning för representanter från Borås Stad och näringsliv, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Högskolan i Borås.

Medicinska textilier istället för antibiotika

Tuser Biswas hoppas att fortsatt forskning inom textilteknologi kan ge alternativ till att använda antibiotika. I och med ökande antibiotikaresistens är det en viktig fråga inte bara lokalt utan över hela världen.
– Istället för att behandla patienten med en antibiotikakur kan man agera förebyggande och mer effektivt genom att skada bakterierna på den yta där de börjar att växa. Det kan till exempel vara på ett sårförband. Antimikrobiella ämnen som baseras på nanopartiklar kan reducera tillväxten effektivt. Det är möjligt eftersom nanopartiklar kan interagera bättre med bakteriers membran och nå målet lättare, än konventionella antimikrobiella ämnen.

Hur har tiden som doktorand varit?
– Det har överlag varit en bra tid som student på Högskolan i Borås. Jag har träffat många vänliga människor och lärt mig om många nya kulturer. Jag också mött utmaningar med mitt uppehållstillstånd, men fått mycket hjälp av min chef, handledare och andra kollegor.

Tuser Biswas försvarade sin avhandling med titeln Enzyme Printed Fabrics: Bio-functionalisation of Synthetic Textiles by Digital Inkjet Printing den 28 februari 2023.

Opponent var professor Tzanko Tzanov, Universitat Poliècnica de Catalunya, Spanien.

Betygsnämnden:
Biträdande professor Shweta Agarwala, Aarhus Universitet, Danmark, professor Izabella Krucińska, Lodz University of Technology, Polen, professor Jinsong Shen, De Montfort University, England. 

Huvudhandledare: Professor Vincent Nierstrasz, Högskolan i Borås
Bihandledare: Universitetslektor Junchun Yu, Högskolan i Borås

Läs mer

Tuser Biswas forskarprofil
Forskargruppen Textil materialteknik